Kapcsolat

Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Szombathelyi Értéktár Bizottság

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Telefon: +36/94/520-151
E-mail: info@szombathelyiertektar.huA szombathelyi zsidóság történetének értékei

A szombathelyi zsidó polgárok élete, az általuk létrehozott építészeti, történelmi, szellemi alkotások nagyban hozzájárultak a város régebbi és modernkori fejlődéséhez. Kimagaslóak azok a művészeti értékek, melyeknek létrehozásában közreműködtek. Tevékenységükkel minden téren hozzájárultak a város polgárságának szellemi és anyagi gyarapodásához.

A szombathelyi zsidóság értékteremtő múltja
(a város fejlődésében játszott szerepének lenyomatai)

A szombathelyi zsidóság története: 1715-től a szombathelyi zsidóknak tilos volt a város falain belül letelepedni. A Batthyány család engedélyével az akkori Szőkeföld dűlőn adódott számukra építési lehetőség, amit béreltek. Ez a terület ma a belváros Thököly utca és Rákóczi utca közötti részét képezi. 1832-ben a község önállósult, és a pártfogójuktól Batthyány Fülöp hercegtől kapott telken templomot építettek, melyet 1836-ban megvásároltak. A mai Thököly utcában, a 46. számú házban működött a város első zsinagógája. A mai napig itt vannak a városunkban ezek az értékek, melyek közül néhány fizikai valóságában, néhány képeken őrzi a múltat, alkotja a jelent és képezi a jövőt.

Neológ zsinagóga (Rákóczi F. u. 3.)
A kongresszusi irányzatot követők a számukra kijelölt területtől kissé nyugatra kezdtek új zsinagóga építésébe, a területet a Batthyányaktól vásárolták meg. A szombathelyi zsinagóga hatszáz főnek épült, területe is része volt az 1944. május 9-étől június 29-ig működő szombathelyi gettónak. A zsinagógát Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján 1880-ban építették. A jelentős egyházi épületek Vas megyei tervezője mellett Kirchmayer Károly neve is szerepel az engedélyezési terven. A monumentális, akkortájt modernnek számító szombathelyi templom Magyarország első tornyos zsinagógáinak egyike. Stílusa a romantikából az eklektikába fonódó kor építészeti elemeit ötvözi. A bejárati előcsarnokot hármas boltozat fedte. A zsinagógai tér 16,15 x 19 m alapterületű volt, melyet három oldalról az öntöttvas oszlopokon nyugvó női karzat övezett. A 600 ember befogadására alkalmas és orgonával is felszerelt zsinagóga belseje és külseje is egyaránt impozáns volt. A templom külső díszítőelemei a keleti világot is idézik. A sokszög alakú hagymakupolás két torony, a csipkézett oromzatok, a kis bástyák, a gótikus ablakok és a klinkertégla homlokzatok együttese reprezentatív külsőt eredményezett. A templom szomszédságában paplakot, irodát, tanácskozótermet, később még iskolát is építettek. A hangverseny teremmé alakítás során az eredeti bejáratot lezárták, a férőhely pedig 400 főre csökkent. Az 1990-es évek elején zsinagóga volt főbejáratánál lévő toldalék épületet visszabontották, így az épület eredeti megjelenése helyreállt. A volt főbejárat azonban továbbra is zárva maradt.
2007 novemberében átadták a megújult Bartók-termet. Az egykori celldömölki zsidótemplom a szombathelyi zsinagóga építészeti hagyományait követte és annak a kicsinyített változata volt. A lengyelországi Bielsko-Biała elpusztult zsinagógája szintén a szombathelyi másolata volt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathelyi_zsinagóga
http://www.kitervezte.hu/epuletek/vallas/bartok-terem-zsinagoga-szombathely
https://www.hirlevelplusz.hu/erdekessegek-szombathelyi-neolog-zsinagoga-tortenetebol/
https://m.utisugo.hu/latnivalok/szombathelyi-zsinagoga-szombathely-38688.html
https://www.gotourist.hu/hu/locations/szombathelyi-zsinagoga

Zsidó mártírok emlékműve
A háború előtti időkben Szombathelyen körülbelül harmincezer ember élt, közülük 10 százalék volt zsidó, 2/3-uk neológ, 1/3 ortodox. 1944. július 3–4-én mintegy 3600 zsidó személyt deportáltak Szombathelyről Auschwitzba, közülük alig páran tértek haza. A veszteség leírhatatlan, csak gyerek 613 pusztult el, annyi ahány törvénye van a zsidóknak, és ahány mag van a gránátalmában. A neológ zsinagóga mellé helyezték el a II. világháborúban elhurcolt zsidók emlékművét.

https://www.kozterkep.hu/20223/zsido-martirok-emlekmuve
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/zsido-emlekmu.424/

Neológ elemi iskola (Zrínyi u. 17.)
Az egykori neológ iskolát 1894-ben Rauscher Miksa építész tervei alapján építették, s őt bízták meg az építkezés kivitelezésével is. A 4300 négyzetméter udvaron álló iskolában négy előadóterem, egy kézimunkaterem és egy imaterem kapott helyet. Tornatermet nem építettek, mert a hitközséggel szemközt állt a város nagy tornaterme, amit ők is használtak. Az ifjúsági könyvtárat 180 kötettel alapították, és 20 kötetes volt a tanítói könyvtár. Ma is a Hitközség tulajdona.
Benne működik a Szemtől-szemben kiállítás, mely a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum által őrzött és gondozott egyedi méretű és minőségű Knebel-féle fotó hagyaték negatívjain alapul, Kelbert Krisztina történész feldolgozásában, és önmagában is kiemelt értéket képvisel! Ugyanitt van a „Fényíró műhely” c. egyedülálló fotótörténeti kiállítás is.

http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/neolog-elemi-iskola.429/
https://szombathelyizsidohitkozseg.hu/kiallitas/szemtol-szemben-allando-kiallitas/
https://remeny.org/remeny/2015-2-szam/kelbert-krisztina-szemtol-szemben/
https://archiv.magyarmuzeumok.hu/muhely/2216_szemtol_szemben_kepek_az_elhurcolt_szombathelyi_zsidosag_tortenetebol
https://ugytudjuk.hu/cikk/a-szombathelyi-szemtol-szemben-kiallitas-kuratora-kapta-a-2018-evi-roul-wallenberg-dijat
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/kiallitas-utan-konyv-a-szombathelyi-zsidokrol
https://szombathelyizsidohitkozseg.hu/kiallitas/fenyiro-muhely-fototorteneti-es-fototechnikai-kiallitas/
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/fenykepeszek-utokora

Szombathelyi Zsidó Hitközség Székháza (Batthyány tér 9.)
A szombathelyi zsidó hitközség székháza a neológ zsinagóga közvetlen szomszédságában található. Eredetileg Országh László nyelvész, szótáríró szülőháza. Itt működik a szombathelyi neológ szombathelyi zsidóság imaháza, a vallási előírások szerinti kialakítással és működtetéssel. A székház része a Bernstein Béla Kulturális Központ, ahol előadásokat, kiállításokat szerveznek, de tanácskozások, oktatások helyszíneként is szolgál, emellett rendelkezésre áll egy kutatószoba, benne levéltári dokumentumok, okmányok, temetői regiszter. A hitközségi iroda is itt működik. Látogatóközpontjában a következő kiállítások tekinthetők meg: Emlékezés fala – azoknak, akiknek hozzátartozóik sírhelye ismeretlen, SOÁ-tárlat – vallási tárgyak, kegytárgyak, emléktárgyak a zsidók Szombathelyre történő betelepedésétől a holokausztig. Zsidó enteriőr a XIX-XX. századfordulón, emléktárgyakkal, peszach ünnepére készülve. A hitközség alapítványának - a Szombathelyi Zsidó Hitközség Szociális és Kulturális Alapítványa – Sugár Paula – Sugár Olga emlékére - is ebben az épületben van a székhelye.

https://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/szombathelyi-zsido-hitkozseg-szekhaza.422/
https://www.nyugat.hu/cikk/zsidonak_lenni_szombathelyen
http://www.sztv.hu/hirek/a-bernstein-bela-kulturalis-kozpont-avatasa-bovebben-20111011

Gettókapu emlékmű (Bejczy u. 1.)
Bezárt, lelakatolt deszkakapu. Egy kislány szögre akasztott és örökre itt hagyott télikabátja.1944-ben annak a háznak a helyén, amelynek falán az emlékművet elhelyezték, még egy másik épület állt. A városháza sem az utca másik oldalán volt, hanem 2-300 méterrel távolabb.
1944 májusában és júniusában itt volt annak a gettónak a kapuja, ahová a szombathelyi és a környékbeli zsidókat összegyűjtötték. A Vas megyei zsidóság túlnyomó többsége, több, mint 3600 ember a haláltáborokban pusztult el.

https://www.kozterkep.hu/23303/getto-kapu
https://www.vaol.hu/hirek/az-elhurcolt-eletekre-emlekeztek-szombathelyen-1632454/
http://szombathelyi7.hu/hirportal/ter-kep/3806-soha-nem-feledik
https://www.nyugat.hu/cikk/holocaust_emlekhely_szombathely
https://www.alon.hu/unnep-szombathely-helytortenet-egyhazi/felavattak-szombathelyi-holokauszt-emlekmuvet

Ortodox zsinagóga és községház (Thököly u. 46.)
A mai Thököly utcában, a 46. számú házban működött a város első zsinagógája. A kapualjon túl, az udvaron ma is látható egy kút, alján friss vízzel, valószínűleg innen vezették a mikvébe a vizet. 1838-ban választották meg a rohonci származású Königsberger Lajost rabbinak. A tudós és jámbor életű rabbi 1861. december 14-én bekövetkezett haláláig vezette a közösséget.
Az 1871-es vallási szakadás után - amikor a zsidó hitközség ortodoxokra és neológokra vált szét - a kongresszusi hitközség a régi templomot eladta, amit aztán az ortodoxok visszapereltek. A huzavona lezárulta után, 1890. május 1-én az ortodoxok végül visszakapták a Thököly utcai régi templomot, ami tulajdonukban maradt egészen 1956-ig. A rituális fürdőt viszont beszüntették.
1956-ban az akkori a hitközség a zsinagóga eladására kényszerült. Az épületben évtizedekig a Festő és Üveges KTSZ működött, jelenleg boltok találhatók benne.
Az épület a külsejét tekintve nem sokat változott az idők folyamán. Az utca felőli homlokzaton is megmaradt a hét ablak. A belső teret teljesen átalakították, ennek ellenére a földszinti üzletekben még felfedezhetők az egykori zsinagógai tér öntöttvas oszlopai. 2002–2003 körül az alagsorban még felfedezhetőek voltak az egykori rituális fürdő maradványai is. 2003–2004 körül kezdeményezés indult annak érdekében, hogy a régi zsinagógát tábla jelölje meg. Elkészült a tábla és a felirat terve is, de az akkori tulajdonos nem járult hozzá a tábla elhelyezéshez. A zsinagóga mellé építették az egyszintes rabbi lakást. Az épület a mai udvari bejárattól jobbra ma is áll, de egy emelet ráépítésével irodaházzá alakították. Mögötte állhatott a rituális vágó (kóser mészárszék), ahol a sahter előírásszerűen levágta a hozzá vitt állatokat. Ezt az épületet, az egykori udvari pótimaházzal együtt az utolsó felújításkor a tulajdonos elbontotta. A közelmúltban a homlokzat megújításakor az eredeti megjelenéssel azonos külsejét visszakapta.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathelyi_ortodox_zsinagóga
https://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/ortodox-zsinagoga.418/
http://szombathelyisetak.blogspot.com/2010/11/szombathelyi-zsido-kozosseg-.html

Ortodox elemi iskola (Aréna u. 8.)
Az 1871-es vallási szakadás után (amikor a zsidó hitközség ortodoxokra és neológokra vált szét) 1898-ban külön felekezeti iskolát alapított az ortodox hitközség. Ennek új épületet emeltek 1900-ban, az ortodox zsinagóga mellett, amely a tanácsteremnek is helyet adott, és községházként is szolgált. 1927-ben az iskolához egy kis épületet toldottak a Thököly utca felől, itt mészárszéket, mögötte egy irodát, és egy hűtőhelységet is létrehoztak. Ma bank működik az épületben, pincéjében a tisztasági fürdő maradványaival. Az épület volt az ortodox hitközség székháza is.

http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/ortodox-elemi-iskola.417/

 

Gettó területén kívüli értékek:

Zsidó temető (Bercsényi u. 26.)
1803-ban alapított, neológ és ortodox sírkert. Mártírok és Munkaszolgálatosok Emlékműve. A temetőnek való telket a szombathelyi zsidók Batthyány Fülöp hercegtől vásárolták 1836-ban, az akkori Szent Márton község Szőkeföldnek nevezett részén. Ez a telek 40 évig elegendő volt temetkezési helynek. 1873-ban növelték a 260 négyszögöles telket 600 négyszögölösre. 1880-ban az ortodoxok külön temetőt választottak le maguknak. 1904-ben újabb 633 négyszögöllel bővítették a temetőt. Az ortodox temetőben az utoljára felállított sírkő dátuma 1975. Szombathelyen nincs ortodox közösség.

http://szombathelyizsidohitkozseg.hu/temeto/a-temeto-tortenete/
http://epa.oszk.hu/03100/03119/00029/pdf/EPA03119_eletunk_2017_10_030-044.pdf
https://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/zsido-temeto.423/
https://www.programturizmus.hu/partner-szombathelyi-zsido-temeto.html
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_zsido_temeto
http://www.bdmk.hu/BDK_helytorteneti_klub
https://acenter.hu/Izraelita-temeto-zsido-temeto-Szombathely-4380/
https://www.savariaforum.hu/rovat/szombathely-multjanak-jelentos-darabjat-ismerhetik-meg-a-zsido-temetoben-
https://www.vaol.hu/szombathely/temeto-ott-kell-ahol-elet-van-1782725/

Stadler bazár (Fő tér, Uránia udvar)
Stadler Izsák kereskedő a morvaországi Nikolsburgból költözött Szent Mártonba majd az 1840-es években Szombathelyre. Fiai - Salamon és Károly - először közös cégben (Stadler Izsák fiai), majd önállóan folytattak kereskedelmi tevékenységet, Károly rőfös, Salamon rőfös és divatáru kereskedést. A szakadáskor az ortodox közösséghez csatlakoztak. Stadler Károly 1894 és 96 között pénztárnok, majd 1896-99-ig a hitközség elnöke volt. Szembe szállt minden reform törekvéssel. Mint azt a vallása is parancsolta sokat jótékonykodott, és jótékony alapítványokat hozott létre. A Belsikátor 2. szám alatti házában (ma már nem áll), tan- és imatermet hozott létre, Jeruzsálemben imaházat és ingyenes szállóházat épített. Itt működött a város első mozija.

http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/stadler-bazar.425/
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/amikor-meg-mozinak-adott-otthont-a-ter-1706850/
https://www.alon.hu/helytortenet/szombathelyi-uzletek-es-vendeglok-egykor-es-most
https://www.nyugat.hu/cikk/szaz_eve_mar_bazarsor_tarsult_a_mozihoz

Rituális fürdő (Wesselényi utca 11.)
Az 1871-es vallási szakadás után az ortodoxok a régi zsinagóga medencéjét nem tartották elfogadhatónak, az 1870-es években a Gyöngyös partján építtettek fürdőházat. A Ferences rend gyümölcsöskertjének déli sarkán, a páteri híd mellett, a szerzetesektől bérelt területen. A korabeli feljegyzések szerint szilárd anyagokból építették ezt a csinos kis szabadtéri fürdőt, az előírásokat betartva, húsz lépcsővel, a vizet pedig a Gyöngyösből merítették. Egy szerződés is fennmaradt, amely szerint a zsidók a területet 1873. január 1-étől 20 évig 10 osztrák forintért bérelték. A gyümölcsöskertben a szabadtéri rituális fürdő valószínűleg az 1890-es években, a bérleti szerződés lejárta után szűnt meg, hogy aztán modernebb, nagyobb fürdőház létesüljön.

https://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/ritualis-furdo.420/
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathely_zsido_ritualis_furdo
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathely_zsido_ritualis_furdo_2.resz

 

Egyéb zsidó emlékek:

Grünwald ház (egykori Művészetek háza, Art Café)
Grünwald József 1842-ben költözött be Szombathelyre a közeli Szőkeföldéről. A család ekkor még rőfös kereskedelmemmel foglalkozott. Grünwald József 1860-ban házat vásárolt a város főterén. Ablakai és ajtaja a piactérre néztek, így aki ott megfordult, egész biztosan elhaladt az üzlet előtt és kedvet kapott a kínált vásznak, szövetek megvásárlásához. A rőfös üzlet mellett a Grünwald família másik fő tevékenysége a nagybani dohánykereskedés volt, amelynek céljaira külön épületet béreltek.

https://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/grunwald-haz.426/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/5998/csaladtortenetek-a_szombathelyi_grunwald_csalad/
http://vasihelytortenet.hu/a-szombathelyi-grunwald-csalad-2012-11-21

Geist Lipót háza (Fő tér 40.) és Geist Lajos háza (Thököly I. u. 34.)
A család 1850-ben került Szombathelyre. Geist Lajos (1842. Felsőoszkó - 1913. Abbázia) virágzó mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi vállalatokat alapított Szombathelyen és a megyében. 1885-ben fatelepet majd gőzüzemű fűrészgyárat hozott létre. 1900-ban "Geist Lajos és fiai" épület- és tűzifa kereskedést alapítottak. Ők alapították a város első gőzfürdőjét. A korban modern színvonalúnak számító fürdő (gőzfűtés és elektromos áram) a városi egészségügy szempontjából is jelentős vállalkozás volt. A Malom utcában álló épületet mára már lebontották. Szombathelyen és a Pinka völgyében birtokai és bérletei voltak. Szombathelyen több házzal és lakással rendelkezett. 1913-ban az uralkodó a közélet és a közgazdaság téren szerzett érdemei elismeréséül Geist Lajosnak és törvényes utódainak "szergényi" előnévvel magyar nemességet adományozott. 1898 és 1913 között a Kongresszusi Hitközség elnöke volt. 1898-ban a VIII. Izraelita Községkerület elnökévé is megválasztották. 1877-tõl folyamatosan tagja volt Szombathely város képviselő-testületének, a pénzügyi bizottságnak, valamint a mezőgazdasági és közélelmezési bizottságnak.

http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/geist-lipot-haza.427/
http://www.muzeumbarat.hu/muzeumbogarak-szergenyben-2018-10-01
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/geist-lajos-haza.421/

Botlatókő (Király u. 9.) - Gábor Albert
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/botlo-ko-kiraly-utca.412/

Botlatókő (Fő tér 5.) - Mermelstein József
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/botlo-ko-fo-ter.414/

Botlatókő (Thököly I. u. 46.) – Benedikt Márk
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/botlo-ko-thokoly-utca.413/

Botlatókő (Bejczy u. 1.) – Dr. Wesel Imre
http://szombathelypont.hu/latnivalok/p6/

Bárdos Alice hegedűművész háza és emléktáblája (Kálvária u. 40.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bárdos Alice
https://papageno.hu/featured/2019/05/a-tragikus-sorsu-bardos-alice-szombathely-zenei-eletenek-meghatarozo-alakja/
https://szombathelyizsidohitkozseg.hu/video/
https://www.tvszombathely.hu/hirek/siremleket-ujitottak-fel-palyazati-es-hitkozsegi-penzbol-20191015 Megújul Bárdos Alice sírja / SzTv, 2019. október
https://szombathelypont.hu/latnivalok/nevezetes-polgarok/bardos-alice.3755/
https://www.hirlevelplusz.hu/egy-hires-szombathelyi-no-esteje/
https://memento70.blog.hu/2014/05/08/nyomot_hagytak_szombathelyen
https://www.youtube.com/watch?v=dHF0MDk2c3g
http://www.sztv.hu/hirek/emlektablat-avattak-bardos-alice-hegedumuvesz-tiszteletere-egykori-lakohazan-a-kalvaria-utcaban-20130708
https://www.frisss.hu/kultura/ismet-egy-hires-szombathelyi-asszony-bardos-alice
https://nemzetipanteon.hu/2019/05/05/bardos-alice-siremlek-felujitas/

Kraszna Krausz Andor emléktábla (Király u. 5.)
https://szombathelypont.hu/latnivalok/nevezetes-polgarok/kraszna-krausz-andor.3811/

Dr. Pető András emléktábla (Kossuth L. u. 2.)
Mozgásterapeuta, a Pető módszer feltalálója.
http://szombathely.varosom.hu/latnivalok/szobrok/Peto-Andras-emlektabla.html
http://rabbi.zsinagoga.net/2013/09/11/
("Kelj fel és járj!" – Rövid megemlékezés arról a férfiról, aki gyermekek ezreinek segített, hogy elindulhassanak az életbe – (Életmesék XXXI.)

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A szombathelyi zsidó polgárok élete, az általuk létrehozott építészeti, történelmi, szellemi alkotások nagyban hozzájárultak a város régebbi és modernkori fejlődéséhez. Kimagaslóak azok a művészeti értékek, melyeknek létrehozásában közreműködtek. Tevékenységükkel minden téren hozzájárultak a város polgárságának szellemi és anyagi gyarapodásához. Sorstragédiájuk mindannyiunk nagy vesztesége mind a mai napig! A város arculatának szerves része az általuk létrehozott értékek sokasága, amely mindenképpen megőrzésre méltó és idegenforgalmunk szempontjából is jelentős szerepet töltenek be. (Spiegler Tibor)

 

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
https://szombathelyizsidohitkozseg.hu/
http://szombathelypont.hu/latnivalok/zsido-emlekek-nyomaban/
https://www.nyugat.hu/cikk/hol_es_mi_volt_a_szombathelyi_gettoban
https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/1042976/default/doc_url/Baljos_A_menny_felettem.pdf

A szombathelyi zsidóság történetének értékei

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a 'Rendben' gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk. Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára - Magyar