Kapcsolat

Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Szombathelyi Értéktár Bizottság

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Telefon: +36/94/520-151
E-mail: info@szombathelyiertektar.huBloomsday

James Joyce Ulysses c. regénye, ahogy a szerző maga mondja: minden. Tragédia, regény, szatíra, komédia, eposz, filozófia.  Nem véletlenül kapta a homéroszi címet, hiszen olvasói minden oldalon az európai kultúra alkotó elemeivel szembesülhetnek. Hazai irodalom-történészek, újságírók a könyv megjelenését követően lelkendezve fedezték fel, főhősének magyar kötődéseit. Az immár egy évszázada megjelent regény 1904. június 16-án játszódik. Ezt a főszereplőjéről Leopold Bloom-ról „Bloomsday”-nek elnevezett napot a Joyce kultusz ápolói Dublintól Tokióig és New Yorktól Moszkváig évente vidám eseményekkel ünneplik.  Bloom szombathelyi származása 1994-ban adta az apropót lelkes irodalmárok számára, hogy a várost is csatlakoztassák ehhez a világszerte népszerű rendezvény sorozathoz.

A „Bloomsday” Szombathelyen

Június 16-án a világon több mint kétszáz városban tartanak Bloomsday ünnepségeket (1) Az eseményeket James Joyce Ulysses című regénye ihleti, amely 1904. június 16-án Dublinban, a szerző szülővárosában játszódik. A főhős dublini bolyongásait leíró, majdnem ezer oldalas beszámolóban röviden szó esik Leopold Bloom apjának Rudolfnak, térben és időben megtett hosszú utazásáról is. A Szombathelyről induló Bloom Budapest, Bécs, Milánó, Firenze és London érintésével több éves vándorlás után érkezik Dublinba. Az út során nemcsak életének helyszínei, de hazája és vallása is megváltozik. Zsidóból ír protestánssá, majd katolikussá lesz, de zsidósága és magyar eredete mindvégig foglalkoztatja. (2)

Közel két évtizede annak, hogy a szombathelyi művész társadalom néhány fellelkesült tagja begyűrűztette a városba a Joyce-kultuszt.  A kezdeményezők tudták, hogy az Ulysses Leopold Bloomjának ősei szombathelyi születésűek. Birtokában voltak annak az értékes információnak, hogy a Fő tér 41-es szám alatt élt valaha egy Blum família, és feltételezték, hogy ez volt az a család, amelynek köze volt az Ulysses regényhőséhez.(3) 

2021-ben már a 27. alkalommal került megrendezésre a Bloomsday. Az évtizedek alatt neves művészek, irodalmárok, diplomaták, turisták jöttek el a rendezvényre, így Szombathely előkelő helyet szerzett Euróra kultúrtérképén.

Az első szombathelyi Bloomsday-re 1994-ben került sor.  A rendezők az Ulysses cselekményének megfelelő változatos performance-okat vittek színre, az események helyszínéül a szombathelyi Iseumot választották, a római kori Savaria szakrális terét, amely romjaiban egyszerre sugárzott méltóságot és lepusztultságot. Itt James Joyce szellemét idéző és őt magát is megjelenítő játék kezdődött: Joyce borbélyszékben üldögélve hallgatta saját regényének szövegét, amelynek bizonyos részeinél a több rétegben festett háttér egy-egy hártyája lehullott, s így felsejlett az olvasatok legalján a név: „SZOMBATHELY". 

Az Ulysses ürügyén az azóta eltelt évek során a művészeti ágak majd mindegyike megmutatta, hogy van mondanivalója a Joyce óta számtalanszor felvetett és megélt kérdésekről, élethelyzetekről. W. Farkas Lászlóhoz, Masszi Ferenchez, Abajkovics Péterhez, Székely Ákoshoz, Kecskés Miklóshoz évről évre egyre többen csatlakoztak szerte az országból. Székely Ákos megalapította a "Leopold Bloom" folyóiratot, Kassai Ferenc, Lobler Ferenc, Nádai Ferenc és Tóth Yoka Zsolt a "Dáblin" című tematikus grafikai mappát. Felléptek akcióikkal a Tudósok, dr. Máriás, Tóth Gábor, Molnár Katalin, Kodolányi Gyula, Ladik Katalin, St. Auby Tamás; darabot írt és rendezett Najmányi László, zenélt a Chen Együttes, az Anima Sound System, és az ír népzenének számtalan kiváló hazai képviselője. (4)

1997-ben került sor az ír kapcsolat felvételére, amikor Derek Hannon, a budapesti ír nagykövetség első titkára elfogadta a város meghívását és személyesen avatta fel a Bloom ház emléktábláját, melyre magyar és angol nyelven az Ulysses-ből vett idézet került. (5)

Nagykövetek és az ír nagykövetség első titkárai, akik elfogadták a meghívást: 

1997                      Derek Hannon első titkár
2002                      Brian McElduff első titkár
2003-2006             Brendan McMahon nagykövet
2007-2009             Martin Green nagykövet
2010-201               John Deady nagykövet
2013-2015             Kevin Dowling nagykövet
2016-2019             Pat Kelly nagykövet
2020- 2021             Ronan Gargan nagykövet 

A Joyce kultusz ápolásában akárcsak más európai városokban, Szombathelyen is az anglomán értelmiség járt az élen. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola angol tanszéke oktatóinak kezdeményezésére a városban alakult meg a Magyarországi James Joyce Társaság, a Kulturális Egyesület megalakulását a 2001.októberében Szombathelyen tartott Joyce konferencián határozták el a résztvevők. A társaság alapvető célját James Joyce műveinek népszerűsítésében és művei értelmezésének megkönnyítésében, valamint a belföldi és nemzetközi Joyce fórumokkal való kapcsolattartásban határozta meg. Az alakuló ülésre 2002. februárjában, bejegyzésére április 11-én került sor.(6)

2003-ban a Bloomsday alkalmából láthatta a város közönsége Najmányi László  Száműzött Joyce című darabjának ősbemutatóját. Ebben a műben lépett át az örökkévalóságba Ipkovich György szombathelyi polgármester legendás kijelentése, miszerint: „azt akarom, hogy nyüzsögjenek itt az írek, mint a hangyák”. A szállóige ténylegesen tovább repült és a darab nyomán írt Blum ház rejtélye című kötet előszavában landolt. Najmányi mottónak emelte ki.  Könyvének története arról szól, hogy létre jöhet e Szombathelyen (Savariában) az állandó zenés színház. Így nőjön ki minden fikcióból a valóság – írta az újságíró 2007-ben a szombathelyi színház alapításának apropójából (7)

2005-ben a Bloomsday előestéjén a Savaria moziban került sor Sean Walsh Bloom című 2004-ben készült filmjének európai premierjére. Matthew McCombs-nak a filmet forgalmazó Paragonfilm Group elnökének üdvözletét Takács Ferenc a Magyarországi James Joyce Társaság Kulturális Egyesület elnöke olvasta fel a vetítés előtt. A mozi kamaratermében a „pótszékek is bevetésre kerültek, akkora volt az érdeklődés” írta a tudósító. A Bloomsday másik eseménye a Joyce és Szombathely kapcsolatát taglaló „Szombathelyi Joyce” (The JOYce of Szombathely) című angol – magyar nyelvű könyv bemutatója volt. A Művészetek Háza szalonjában Orbán Róbert, Takács Ferenc és Feiszt György alpolgármester mutatta be a négy tanulmányt tartalmazó 70 oldalas könyvecskét. (8)

2006-ban Magyarországon tartotta 20. jubileumi ülését a világ Joyce kutatóit tömörítő Nemzetközi James Joyce Szimpózium. A Bloomsday alkalmából a városba érkező résztvevők az erre a napra Stephen Dedalusról az Ifjúkori önarckép és az Ulysses egyik szereplőjéről elnevezett, sétányon érkeztek a plenáris ülés helyszínére.

Az Iseumtól a Berzsenyi Dániel Főiskoláig és onnan a Képtárig vezető sétányt a Joyce művek által ihletett graffitik és az egyéb „falfelfújtak” keretezték. Berzsenyi Dániel Főiskola dísztermében a Homo Ludens zenés Színpad táncjátéka fogadta az érkezőket. Este a Bartók teremben Gerald Victory Eblana nyitánya, Seiber Mátyás Klarinétversenye, a Three Fragments from „A Portrait of the Artist as a Young Man” hangzott el. Joyce Ifjúkori önarckép című regényének három részlete által ihletett Seiber adaptációt, mint magyarországi premiert, a Magyar Rádió rögzítette. A résztvevők innen a Képtár hatalmas betűkből alkotott angol és magyar Ulysses-idézetekkel applikált előterű Képtárba vonultak, ahol az Ulixes interperszonális operaelőadásra, majd a Szombathely - Dublin korridor 1994-2005 kiállítás megnyitására került sor, mely szombathelyi Bloomsday 12 évének állított alaposan dokumentált emléket.

1904-ben, a politikai és vallási fanatizmus dúlta, angol gyarmati sorban szenvedő Írországban a Habsburg trón és a magyar politika ’Békeidőt’, gazdasági felvirágzást, felgyorsuló társadalomfejlődést hozó Kiegyezését „ A magyar példa”-ként emlegették. Száz évvel később Írország az Európai Unió legnagyobb sikertörténete, amelyet „Az ír példa”-ként emlegetnek Magyarországon.

Jegyzetek

1. ORBÁN Róbert: Bloomnak tűnni. Az Ulysses hősének szombathelyi rokonsága. Szombathelyi Joyce Szombathely 2005. 14.
2. ORBÁN i.m. 16.
3.TAKÁTS József: Szombathely a világirodalomban. Vasi Szemle 1935. 1-2.sz. 103.
4. Vas Népe (VN) 1996. 139. sz. 7.
5. VN 1997.139. sz. 1. Az 1800-as évek közepén ez a ház a Blum-család otthona volt. A tábla szövege: „Világokból világokba űzötten, népek között a történelem örvényében; Passing for land to land, among  peoples amid events”
6. http://www.joyce.hu/pages/mjjt.html
7. http://vasnepe.hu/fooldal-nap_temaja/20070531_jatszd_ujra__blum/print
8. http://www.alon.hu/node/2482

Feiszt György

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

James Joyce Ulysses c. regénye, ahogy a szerző maga mondja: minden. Tragédia, regény, szatíra, komédia, eposz, filozófia.  Nem véletlenül kapta a homéroszi címet, hiszen olvasói minden oldalon az európai kultúra alkotó elemeivel szembesülhetnek. Hazai irodalom-történészek, újságírók a könyv megjelenését követően lelkendezve fedezték fel, főhősének magyar kötődéseit. Az immár egy évszázada megjelent regény 1904. június 16-án játszódik. Ezt a főszereplőjéről Leopold Bloom-ról „Bloomsday”-nek elnevezett napot a Joyce kultusz ápolói Dublintól Tokióig és New Yorktól Moszkváig évente vidám eseményekkel ünneplik.  Bloom szombathelyi származása 1994-ban adta az apropót lelkes irodalmárok számára, hogy a várost is csatlakoztassák ehhez a világszerte népszerű rendezvény sorozathoz. 

A „Bloomsday” amely kifejlesztette és élővé tette a magyar-ír kulturális kapcsolatokat, 

2021-ben immár 27. alkalommal került színre Szombathelyen.   A Bloomsday” rendezvényekre évről évre neves művészek, irodalmárok, diplomaták és irodalombarát turisták érkeznek a városba, ennek révén Szombathely élő helyszínként került fel Európa kultúrtérképére. (Feiszt György)

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bloomsday
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20560/bloomsday_2021          egynapnyi_irorszag_szombathelyen_jun_16/
http://vaskarika.hu/hirek/cimkek/bloomsday/
http://www.vasiszemle.hu/2014/04/wfarkas.htm
http://szombathely.varosom.hu/latnivalok/muemlekek/Bloom-haz.html
http://www.tvszombathely.hu/hirek/bloomsday-huszonharmadszor-20170619
http://kanizsainfo.hu/bloomsday/
http://www.or-zse.hu/hirdetes/bloomsday2006.htm
https://www.kozterkep.hu/5917/james-joyce

Bloomsday

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a 'Rendben' gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk. Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára - Magyar