Kapcsolat

Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Szombathelyi Értéktár Bizottság

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Telefon: +36/94/520-151
E-mail: info@szombathelyiertektar.huÉletünk, irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat

 

 

Antológiasorozatként hozta létre Palkó István (a Nagy Lajos Gimnázium és a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézet első igazgatója). 1964-től 1968-ig évi három kiadvány, 1970-78-ig ennek a duplája jelent meg, majd 1979-től ‒ kevés kivétellel ‒ havi rendszerességgel látott napvilágot a folyóirat.

Alapító tulajdonosa Vas Megye Tanácsa volt (1989-től Vas Megye Önkormányzata), 2012-ig önálló intézményként működött, ekkor a megyei intézményekkel együtt állami fenntartásba, majd 2013-tól Szombathely Megyei jogú Város fenntartásába került. Ekkor megszűnt önálló intézményi léte, a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezetébe olvadt be. Az első, forráshiányos év kivételével (4 szám) a könyvtár (pályázati támogatások segítségével) havi rendszerességgel megjelenteti a lapot. 

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától integrálódik az irodalmi folyóirat szerkezetbe, ami elsősorban szellemi és politikai vállalás dolga. A profilválasztás és profiltisztítás terén az Életünk három ügy felvállalása mellett dönt: a magyar irodalmi emigráció megismertetése; az új generációk irodalmi és politikai emancipációjának támogatása; a magyar őstörténeti, szakrális és spirituális tradíció iránti figyelem. Megjelenésének több mint 5 évtizede alatt az országos terjesztésű lap egyik legnagyobb érdeme volt, hogy a határon túli magyar irodalom képviselői rendszeresen lehetőséget kaptak a megjelenésre.

Az Életünk elsődleges feladata Vas megye és a Nyugat-dunántúli Régió irodalmi, művészeti, kulturális életének képviselete, az, hogy Szombathely városában, Vas megyében és a régióban szellemi műhelyként működjön. A folyóirat elsődleges célja a minőségi szépirodalom közlése/közvetítése; olyan válogatás mentén, amely kizárólag az irodalmi művek önértékeire figyel, s minden más, az irodalom hétköznapi létét gyakorta veszélyeztető külső szempontot figyelmen kívül hagy. A szépirodalmi közlések mellett az Életünk fóruma az irodalomtörténetnek, irodalomtudománynak és a kultúrtörténetnek. Közléseivel, rendezvényeivel kapcsolódik a térség irodalomtörténeti múltjával kapcsolatos törekvésekhez.  

A pártsemlegesség és a helyi kultuszok ápolása kísérte a folyóirat működésének évtizedeit. Berzsenyi Dániel, Nagy Gáspár, Weöres Sándor, továbbá az alkalmi együttműködés egyéb szombathelyi-vasi intézményekkel is érdemei közé sorolható (lásd: tematikus számok).

Tematikus számok: 

 2013-tól több, a város és a megye jelentős emlékeit, értékeit bemutató tematikus szám jelent meg: 

A lap kezdetektől folyamatosan megnyilvánuló törekvése, hogy szisztematikusan szemlézze a jelenkori képzőművészetet és azon belül is markánsan a szűkebb pátria festészetét, szobrászatát, fotós műhelyeit, a helyi építészetet.

A folyóirat szellemi műhelye volt a háttere az Életünk könyvek sorozatnak, amit a Magyar Írók Szövetsége Nyugat-magyarországi Csoportja adott ki. Gondozásukban jelentek meg Hamvas Béla kötetei, amivel ismertté váltak a magyar könyvkiadásban. 

Főszerkesztői: Palkó István (nyelvész) (1963–1968/3), Kulcsár János (1969/1–1977/1), Pete György (1977/2–1999/10), Fábián László (író) (1999/11-12–2004/10), Alexa Károly (2004/11-12–től). 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

 • Szombathely azok közé a városok közé tartozik, ahol évtizedek óta havi rendszerességgel jelenik meg országos terjesztésű kulturális folyóirat.   Az Életünk a város és a régió egyik kulturális központja több mint fél évszázada. Valódi értelmiségi műhelyként működött rendezvényeivel, előadóestekkel, kiállításokkal az 1980-as években, szellemi bázisa volt az értelmiségi mozgalmaknak. A város életében a nyomtatott folyóirat megjelentetésén túl a mindenkor szervezett programokkal is részt vett. Olyan szerzőkkel találkozhatott a közönség, mint Weöres Sándor, László Gyula, Mándy Iván, Simon István, Csoóri Sándor, Zalán Tibor. A folyóirat figyelmet fordított a helyi irodalmi élet elismert szerzőire (például Tábori Ottó, Balló László, Lőrinczy Huba, Ambrus Lajos, Fábián László). A fiatal, kísérletező magyarországi írónemzedékek egyik fontos publikációs fóruma volt, a neoavantgárd egyik műhelyét teremtette meg Szombathelyen (Molnár Miklós, Péntek Imre, Székely Ákos stb.). Olyan műhely, mely tevőlegesen részt vett a Magyar Írószövetség és a Fiatal Írók József Attila Körének munkájában, az irodalom mozgásfolyamataiban.
 • Díjak alapítása fűződik a folyóirat nevéhez, amelyeket a megye életében jelentős szerepet vállaló, nagy formátumú személyek kapták elismerésül: Életünk irodalmi díj, Nagy Gáspár-díj. 

  A Vas megye Tanácsa által alapított irodalmi nívódíjat (Életünk-nívódíj) 1982. március 25-én adták át először. A fődíjat Simonffy András Kompország katonái című kollázsregényéért, a két díjat Kunszabó Ferenc Széchényi című esszéjéért, Lőrinczy Huba irodalomtörténész pedig irodalomkritikai munkásságáért kapta. A fiatal írók közül Böröczki Mihály költő és Holdosi József író részesült jutalomban. a nívódíjban részesültek (1980-as évek) Kiss Sándor Munkácsy-díjas művész bronzérmeit kapták, melyekhez a dobozokat Palatkás József népi fafaragóművész készítette.

  Mintegy két évtizedes szünet után az Életünk Szerkesztősége 2006-ban alapította újra az Életünk-nívódíjat. Racker Béla vállalkozó, a Vas Megyei Közgyűlés tanácsnoka vállalta fel, hogy öt évre garantálja a díjhoz tartozó pénzösszegek kifizetését. A díjazottak kiválasztását háromtagú zsűri végezte: Kapiller Sarolta, a Megyei Önkormányzat titkárságvezetője, Boda László, a BKL Kiadó vezérigazgatója és Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője. Az újra alapított díjat első ízben 2006. január 27-én a Megyeháza címertermében adták át Fehér Bélának, Molnár Miklósnak és Balogh Robertnek. A 2006-2007. évi Életünk-díjas Buji Ferenc filozófus lett Hamvas Béláról írt esszéjéért.

  Nagy Gáspár-díjat 2007. május 4-én, a költő születésnapján adták át először. A kitüntetést Vas Megye Közgyűlése alapította az Életünk javaslatára. A díj az Életünk nívódíjat váltotta fel. A Nagy Gáspár-plakettet Blaskó János készítette.  Az első kitüntetettek Zalán Tibor és Buji Ferenc voltak, őket követte Czakó Gábor, Kulin Ferenc és Sajó László. A díjat 2010 és 2014 között nem adták ki. A Nagy Gáspár-díj története 2014. május 26-án zárult, az utolsó plakettet Pallósiné dr. Toldi Márta, a folyóiratnak helyet és intézményes hátteret biztosító Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója kapta.
   
 • digitalizált 50 évfolyam Hungaricana Közgyűjteményi Portálon való keresettsége a statisztikai adatok alapján jelentős, az érdeklődés iránta nagy. 

 

Források listája:

KUNTÁR Lajos: Felnőtté vált ... Negyedszázada szolgálja irodalmunkat az "Életünk". In: Vasi Honismereti Közlemények, 1988. 1. sz. p. 5-12.
LÁNG Gusztáv: Negyedszázados Életünk. In: Vasi Szemle, 42. évf. 4. sz. (1988), p. 515-518.
PETE György: 25 éve indult útjára az Életünk. In: Életünk, 26. évf. 3. sz. (1988. márc.), p. 382-383.
ALEXA Károly: Szövegek vendégségben, szövegek otthon. Az Életünkről 2012-ben. 1. r. In: Életünk, 50. évf. 12. sz. (2012), p. 2-7. 2. r. p. 135-138.
FÁBIÁN László: "A történelem kihúzta a lap alól a politikai szőnyeget".  Merklin Tímea beszélgetése Fábián Lászlóval. In: Életünk, 50. évf. 12. sz. (2012), p. 101-106.
Fábián László munkásságáról, az Életünk c. folyóiratnál eltöltött éveiről (1995-2000-ig a főszerkesztő-helyettese, majd 2000-2004-ig főszerkesztője volt a folyóiratnak.)
PALKÓ István: Emlékek, dokumentumok az Életünk indulásáról és első éveiről. Beszélgetés dr. Palkó Istvánnal / [riporter] Lőcsei Péter. In: Életünk, 50. évf. 12. sz. (2012), p. 18-39.
Beszélgetés Palkó Istvánnal (Torony, 1913. aug. 23.) életéről, munkásságáról, az Életünk indulásáról, valamint válogatás Palkó István levelezéséből, dokumentumaiból
PETE György: A havi folyóirat felé. Egy fejezet a folyóirat történetéből (1977-78). In: Életünk, 50. évf. 12. sz. (2012), p. 48-61.
TÓTH Lili Anna: Ötvenéves lett az Életünk. Szombathely városa átvette a legendás folyóiratot.  In: Magyar Hírlap, 45. évf. 300. sz. (2012. dec. 24.), p. 17.
Az Életünk folyóirat dec. 21-i ötvenedik évfordulós rendezvényéről, valamint a folyóirat integrálódásáról a Berzsenyi Dániel Könyvtárba
BOKÁNYI Péter: Az Életünk "helyei". In: Életünk, 50. évf. 12. sz. (2012), p. 130-133.
ÖLBEI Lívia: A régi pezsgést a palackból. Az Életünk Könyvek (első?) 30 éve: emlékidézés a BDK-ban. In: Vas Népe, 60. évf. 256. sz. (2015. nov. 2.), p. 7.
HORVÁTH Zoltán: Ő volt az Életünk. Pete György (1944-2021). In: Savaria Fórum, 30. évf. 13[!14]. sz. (2021. ápr. 16.), p. 21.
MERKLIN Tímea: Láthatatlan történet. In: Vas Népe, 66. évf. 176. szám (2021. júl. 31.), p. 10.
BOKÁNYI Péter, GARAS Kálmán: "... végtére hazatérek ..." : Vas megye irodalmi emlékei. Szombathely : Savaria University Press, 2021. 96 p.

 

Kapcsolódó link: https://www.bdmk.hu/eletunk
Életünk, irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a 'Rendben' gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk. Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára - Magyar