Kapcsolat

Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Szombathelyi Értéktár Bizottság

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Telefon: +36/94/520-151
E-mail: info@szombathelyiertektar.huSzombathelyi Szépítő Egyesület

A Szombathelyi Szépítő Egyesület városunk legrégebbi, legpatinásabb civil szervezete. A város minden szegletén találkozunk a nagy elődök és a mostani lelkes városvédő/városszépítő tagok keze munkájának eredményével. A kimagasló tevékenységet végző egyesület beleírta magát a város történetébe és életébe, méltán indokolt az elmúlt 134 munkásságának elismeréséül az értéktárba történő felvételre javasolás. Az egyesület mottójának választott Vörösmarty Mihály idézet összefoglalja a szervezet törekvését: „ A múltat tiszteld a jelenben, a tartsd a jövőnek.”

A Szombathelyi Szépítő Egyesület rövid története

Varasdy Károly újonnan megválasztott polgármester az 1885. évi budapesti Városligetben megrendezett Országos Kiállítás hatására, ihletésére „összegyűjtötte a város érdemes polgárait és elhatározták, hogy városukban megalakítják a Szombathelyi Szépítő Egyesületet, amelynek feladatául a parkok és sétáló utak létesítését tűzték ki.”1885. június 7-én a város tanácstermében tartották alakuló ülésüket, azaz immár 133 éve. A véglegesített alapszabályt 1885. október 18-án tartott közgyűlésen fogadták el.

Az egyesület célja:
a.) segítse Szombathely építészeti, környezeti és természetes értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, a város szépítését,
b.) ápolja Szombathely város történelmi, régészeti, lakóhelyi hagyományait,
c.) erősítse a lakosság kötődését, szeretetét a városhoz, mint szülőhelyéhez, mint otthont adó szűkebb hazájához,
d.) szorgalmazza a város köztisztaságának, közegészségügyének védelmét,
e.) szervezeti feltételeket teremt előbbi célok megvalósítására a lakosság, az Önkormányzat, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek és intézmények erkölcsi és anyagi hozzájárulásának összehangolására.

Az egyesület 1885-1949 közötti időszakában elindította fásítási programját, szorgalmazta a Városliget létrejöttét, parkosítási feladatokat látott el, zöldfelületeket alakítottak ki az egész városban. 1901-ben új kezdeményezésként a madárvédelem gondolata merült fel az egyesület tagjaiban. A „Virágos Szombathely” mozgalom is ebben az időszakban indult el.
1935-ben az egyesület 50 éves jubileumára egy nagy, önálló alkotást vittek véghez, megépült az Oladi kilátó.
A második világháborút követően a civil szervezetek lehetőségei beszűkültek, így volt ez a Szépítő Egyesület esetében is. Az első korszak meghatározó személyei voltak: Varasdy Károly polgármester a Szépítő Egyesület első elnöke, Balogh Gyula, Kárpáti Kelemen, Rauscher Miksa, Mikes János, Herbst Géza, Országh László, Gáyer Gyula, Saághy István, Biczy Elemér, Éhen Gyula, Brenner Tóbiás.
Szombathely a második világháborúban hatalmas károkat szenvedett. A lakosság lokálpatriotizmusa nagymértékben megmutatkozott a háborús károk rendbehozatalánál, főleg a székesegyház munkálatainál.
1968-ban Gyurátz János, a Városi Tanács V.B. elnökének javaslatára indult el az új Szépítő Egyesület létrehozása. A megalakult egyesület jogutódja lett az előző egyesületnek. Tagtoborzásba kezdtek és kitűzték az egyesület céljait, feladatait. Ebben az időszakban vállalatok, üzemek léptek be az egyesületbe, melynek dolgozói társadalmi munkákat végeztek.
Megmaradtak a hagyományos feladatok, mint a fásítás, parkosítás, tisztaság, tagtoborzás. Szakosztályokat hoztak létre, civil szervezetekkel fogtak össze. Egy évvel az alakulás után az egyesületnek 430 fő és 16 vállalat volt a tagja. Az alapszabály értelmében az egyesület éves munkaterv szerint dolgozott, emléktáblákat helyeztek el, tisztasági versenyt rendeztek, gyermekrajzpályázatot hirdettek. 1974-ben az egyesület kezdeményezte, hogy a Felszabadulási emlékmű fölötti, egykori téglagyári gödröket hasznosítsák, így ötletpályázat került kiírásra. A Szombathelyi Szabadidő Központ tervét Rónai Károlyra, egyesületünk jelenlegi örökös tiszteletbeli tagjára bízták. Kiszélesítették a „Tiszta, virágos, rendezett Szombathelyért” mozgalmat, virágbemutatót rendeztek, erkély - virágosítási akciókat szerveztek, Tiszta udvar – rendes ház akciót hirdettek.
1981-ben Szombathely városa adott helyet első alkalommal a szépítő egyesületek első országos találkozójának, amely 37 év után 2018-ban szintén városunkban volt.
1985-ben az egyesület 100 éves jubileumára ünnepi közgyűlést hívtak össze a városháza nagytermébe. A jubileum alkalmából felavatták a „Centenáriumi ligetet”, „PRO OPERE PUBLICO” emlékplakettet adtak át, új vezetőséget választottak.
1995-ben a 110. évfordulóra felavatták a megyeházán az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés halottainak emléktábláját, és helyreállítatták a felkelők szobrát.
2000-ben új elnökséget választott az egyesület, sok feladatot tűztek ki célul, mint a más egyesületekkel való kapcsolatkiépítés, emléktáblák készítetése, virágvásárok, restaurálások és az egyesület 115 éves történetét feldolgozó könyv megjelentetését.
Az egyesület működését az ezredforduló után az állandóság és a változás kettősége jellemezte. Az elmúlt évtizedek eredményeinek továbbvitele mellett, alkalmazkodni kellett a megváltozott körülményekhez is. A nagyra törő városszépítő álmok egyre nagyobb nehézségbe ütköztek. Szerencsére a városszépítés terén mindig akadtak olyan lelkes egyesületi tagok, akik a lángot továbbvitték, így az egyesület napjainkban is képviselteti magát a város életében. A Szombathelyi Szépítő Egyesület a városban működve az értékmentés - értékmegőrzés területén a legnagyobb aktivitást fejti ki.
Tovább folytatódtak a fásítási programok, az örökségvédelem, a természetvédelem, emléktáblák állítása, a virágvásárok, emlékhelyek kialakítása, a szemétszedési akciók, a pályázatok kiírása.
Új feladatok is helyet kaptak az egyesület munkájában: az ifjúság bevonása az egyesület életébe, Szent Márton temetői munkálatok, részvétel a városfejlesztési koncepcióiban, javaslattétel, véleményezés, állásfoglalás.
Az egyesület történetének egyik nagy történelmi jelentőségű tisztújítása 2011-ben történt, amikor először választottak hölgyet a nagy múltú szervezet elnökének. Erdélyi Ilona 2015 őszéig töltötte be az elnöki posztot, majd a stafétabotot szintén egy hölgy vette át, a mostani elnök asszony Bődi Lívia személyében.
A Szombathelyi Szépítő Egyesület részére 2017-ben „Az Év Civil Szervezete-díjat” adományozta Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése: A város szebbé, élhetőbbé tétele, valamint az értékmentés terén kifejtett sok évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréséül.
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 2017-ben Rónai Károly okleveles építészmérnöknek, 2018-ben Pintér Gábor okleveles táj- és kertépítészmérnöknek ítélte oda a Podmaniczky-díjat.

Hivatalos weboldalak:
http://www.szepitoegyesulet.hu/yl/index.php
https://www.facebook.com/szepitoegyesulet/
http://www.hirlevelplusz.hu/category/szombathely/varosszepito/

Szombathelyi Szépítő Egyesület

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a 'Rendben' gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk. Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára - Magyar